Бенефициент: ЛЪКИ - МТ ООД

Бенефициент: ЛЪКИ – МТ ООД

Проект и главна цел: Проект към договор BG16RFOP002-2.089-5858-C01 по процедура „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.

Бенефициент: ДАЯНА - 2003 ЕООД

Проект и главна цел: Проект към договор BG16RFOP002-2.089-5867-C01 по процедура „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.

Бенефициент: НИКИ - 2003 ЕООД

Проект и главна цел: Проект към договор BG16RFOP002-2.089-5698-C01 по процедура „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.