Ресторант Джоана е с капацитет 180 места на закрито и 60 места в градината.
Адрес: кръстовището на булевард ‘Дунав” и улица „Победа” e-mail: office@djoana.com
Телефони за контакт и резервации: Стационарни: 032 39-30-50 / 032 96-19-09; Мобилен:0888/302 428
Работно време: денонощно