Организиране на фирмено парти в клон на банка ДСК град Пловдив.